Kontakt

Kontakt podaci

Zeraxo d.o.o.
Adresa: Dobri dol 23, Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (0)1 1234567
Fax: +385 (0)1 9876543
E-mai: kontakt@placeberry.com

MB: 02496976
Žiro račun: 2402006 - 1100548247, ERSTEBANK Hrvatska

 

Kontakt forma

Oglasi